KLIENT: Water Surveillance, Dania
RODZAJ VIDEO: rysowana opowieść (whiteboard animation)

Przedstawiliśmy nadzorowanie stanu wody za pomocą specjalnego programu dostępnego także w wersji mobilnej. Pozwala to sprawdzać poziom wody z dowolnego miejsca.