KLIENT: Waste Choices, Australia
RODZAJ VIDEO: kreskówkowy (cartoon style)

Video pokazuje, w jaki sposób obniżyć koszty w zakresie gospodarki z odpadami. Dodatkowo ma wymiar edukacyjny, ponieważ pokazuje jak chronić środowisko.