KLIENT: London Travelin, Wielka Brytania
RODZAJ VIDEO: film instruktażowy (icon graphic video)

Explainer tłumaczy rozwiązania dla podróżujących do Londyndu turystów. Wersja tego filmu została przez nas przygotowana w kilku językach: angielskim, hiszpańskim, rosyjskim, włoskim i portugalskim.