KLIENT: E-oprawa, Polska
RODZAJ VIDEO: film instruktażowy (animated screencast instructional)

Film instruktażowy pokazujący działanie serwisu przeznaczonego dla osób szukających ram do obrazów i zdjęć.